Tarkka-ampujakilta Ry

Kartta: GoogleMaps

Ratavuorot: Kalenteri

Tarkemmat tiedot: Pirkkalan Lennoston vuorot 2017

Liikkuvalla radalla ammutaan toiminnallisia ammuntoja joissa ampujalta velvoitetaan jäsenkorttia, sra-korttia tai TA-statusta sekä voimassa olevaa vakuutusta. Ammunnan valvoja vastaa tarkastamisesta. Ampua voi pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla.

Radat jäävät puomista sisään ajettaessa vasemmalle puolelle, järjestyksessä pistoolirata, 150 m RK-rata, 300 m kiväärirata, liikkuvan maalin rata.

Avain puomiin ja näyttösuojaan kuitataan Lennoston pääportilta. Avaimen saa kuitattua vain ammunnan valvojaksi nimetty henkilö, jonka nimi löytyy portilla olevasta listasta. Ilman valvojan läsnäoloa radalla ei saa ampua.

Ota mukaan henkilöllisyystodistus, mahdolliset kortit ja aseen hallussapitolupa.

Radoilla pätevät kaikki PV:n ratojen yleiset varomääräykset ja lisäksi:

- Ampuminen on keskeytettävä ilma-aluksen ollessa etuvaara-alueella. (Pienkoneiden laskeutumiskiidon lähestyminen kulkee radan suuntaisesti).

- Maaleina saa käyttää vain taululaitteisiin kiinnitettyjä paperisia/pahvisia maaleja. (Kimmokeriski lentokoneiden ja alueella sijaitsevan tutkan vuoksi minimoitu). Näyttösuojasta löytyy lehmännahkoja ja RK-tauluja jotka tulee jättää paikattuna näyttösuojaan. Huolehditaan myös ettei alueelle jää käytön jälkeen roskia.

300 m rata on varattu vuorolla kokonaan TA-killan käyttöön (poikkeus PV:n ammunnat). Jos paikalla on muita ampujia, heiltä edellytetään mukautumista meidän ammuntamme tahtiin tai heitä pyydetään ystävällisesti poistumaan. Tukea saa päävartiosta.

 

Yhteistyökumppanit