Etelä-Suomen radat

Tällä keskustelualueella on tarkoitus käsitellä vain tarkka-ammuntaan liittyviä yleisiä asioita. Asiattomat viestit poistetaan.
Post Reply
Mla
Posts: 43
Joined: Sat Mar 11, 2017 10:57 pm

Etelä-Suomen radat

Post by Mla » Thu Feb 22, 2018 9:49 pm

Morjesta,

Kysymys maaomistakan puolesta. Olis tarjolla mahdollisuus ampua 100-1000m säännöllisesti korvausta vastaan Etelä-Suomessa mikäli mikään laki ei sitä kiellä?. Maanomistajan omalla maalla. Onko tässä mitän juridista ongelmaa?

Yt. M

Jousimies
Hallituksen jäsen
Posts: 146
Joined: Mon Mar 02, 2015 7:56 pm
Location: Pääkaupunkiseutu

Re: Etelä-Suomen radat

Post by Jousimies » Fri Feb 23, 2018 5:45 am

Säännöllisesti käytettävä rata-alue: Kun 10 ampujaa käy 2 x kk alueella ja jokainen ampuu 50 laukausta, niin sellainen vissiin on jo säännöllistä ja laukauksia kertyy vuodessa 12.000. Tällöin kyseessä ampumarata, jonkaperustaminen on luvanvaraista. Laki sanoo ampumaradan perustamisesta että alle 10.000 laukausta vuodessa on ilmoituksenvaraista, koska "vähäinen ampumarata". Alueella olevat rakennelmat voivat myös vaikuttaa tulkintaan.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150763

Kun vähäisenkin ampumaradan pitäjä ottaa käytöstä maksun, se on veronalaista tuloa. Oikein toimittuna kuvaan tulee mukaan myös verotus. Sitäkin pitää pohtia.

Asia pitäisi hoitaa jotenkin niin, että laukausten määrä voidaan osoittaa olevan reilusti alle 10.000 per vuosi ja aluetta ei missään yhteydessä kutsuta ampumaradaksi, eikä ole näyttöä siitä, että siellä käymisestä joku ottaa vastaan käyttömaksua.
Tällöin kyseessä on satunnainen kaverien kesken järjestämä ampumatapahtuma, joka tapahtuu korvauksetta yhden hallinnoimalla maa-alueella.
Muusta lainsäädännöstä pitää sitten tutkia esim se, että voiko ampumatapahtumaa pitää alueella joka EI ole ampumarata. Metsästyslaki, järjestyslaki, maaperän pilaamiskielto ...jne...

Tällaista mielessä noin lähtökohtaisesti.

SO
Site Admin
Posts: 2475
Joined: Sun Sep 19, 2004 3:21 pm
Contact:

Re: Etelä-Suomen radat

Post by SO » Fri Feb 23, 2018 7:18 am

Ja vaikka vähäinen ampumarata menee poliisin puolesta ilmoituksella, se kuitenkin vaatii yleensä ympäristöluvan siinä missä muutkin radat. Y-luvan keventämistä on pohdiskeltu viime vuonna, raportti ohessa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bit ... sequence=1
Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen yhtenä tavoitteena oli tarkastella ympäristönsuojelulain
mukaisten luvanvaraisten laitosten luetteloa, tehdä ehdotuksia toimintojen luvanvaraisuusrajojen
nostamisesta, siirtämisestä kevennettyyn menettelyyn sekä tehdä tarvittaessa
ehdotuksia muiksi toimenpiteiksi ja uusiksi säännösehdotuksiksi, joita voitaisiin käyttää
luvanvaraisuuden ja rekisteröimisen sijaan toimintojen ennakollisessa ympäristövalvonnassa.
Ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellytetään ulkona sijaitsevilta ampumaradoilta,
joita on noin 500 kappaletta. Uudistamishankkeen kolmannessa vaiheessa ehdotettiin
selvitettäväksi, voidaanko joidenkin ampumaratojen luvanvaraisuuden kynnystä muuttaa laukausmäärän,
sijaintipaikan (etäisyys haittavaikutuksille alttiisiin kohteisiin) tai aselajin mukaan.

Hankkeessa selvitettiin, voitaisiinko joidenkin ampumaratojen luvanvaraisuus siirtää hallinnollisesti
kevennettyyn menettelyyn sekä millaiset muut keventämis- ja sujuvoittamismahdollisuudet
olisivat mahdollisia. Selvityksessä tarkasteltiin viittä keventämisvaihtoehtoa,
joita olivat nykyinen lupajärjestelmä sujuvoitettuna, rekisteröintimenettely, uusi ilmoitusmenettely,
BAT-raportin mukaisten ratojen siirtäminen kevyempään menettelyyn sekä eräiden
ympäristövaikutuksiltaan vähäisten ratojen poistaminen kokonaan ennakollisten hyväksymismenettelyjen
piiristä.

Selvityksen mukaan kevyemmän menettelyn piiriin voisivat kuulua pääsääntöisesti ympäristö-
vaikutuksiltaan vähäiset ampumaradat kuten tarkkuutuspaikat, yksittäisten ampumakilpailujen
järjestäminen ja pienoiskivääreille ja pienoispistooleille tarkoitetut radat, joissa laukausmäärä
on enintään 10 000 laukausta vuodessa.
Ja omalla maallahan saa ampua, pitää huolen ettei ole mitään rakenteita niin ei ole ampumarata...

HJu
Chairborne rating
Chairborne rating
Posts: 5743
Joined: Thu May 13, 2004 6:37 pm
Location: Pk-seutu

Re: Etelä-Suomen radat

Post by HJu » Fri Feb 23, 2018 7:53 am

Taikasanat "ampuminen", "säännöllisesti" ja "korvausta vastaan" tekee paikasta kaupallisen ampumaradan. Se taas vaatii radalle ympäristölupaa (melumittaus, luotimetallien keräys, pohjavesitutkimus, alueen aitaus jotta marjastajat eivät eksy tulialueelle jne.) ja vetäjältä suveltuvia asealan lupia jos kyseessä ei ole ampumaseura.

Lyhyesti: Laki ei kiellä mutta sääntelee todella tiukasti. Rikkomuksista saa sakkoja.
Last edited by HJu on Fri Feb 23, 2018 7:53 am, edited 1 time in total.
Terveisin,

HJu

Mla
Posts: 43
Joined: Sat Mar 11, 2017 10:57 pm

Re: Etelä-Suomen radat

Post by Mla » Fri Feb 23, 2018 11:52 am

No joo. Vähä näin veikkasinki. Mutta kohdistus välillä on syytä tehdä tarkasti ja säännöllisesti 8)

Post Reply