HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Häyhä-kisat, Masters of Camouflage, yms.
Kaikki kilpailuihin liittyvä keskustelu käydään täällä.
Locked
User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Mon May 08, 2017 3:49 pm

KILPAILUKUTSU
Häyhä 2017 | Tarkka-ammunnan SM-kisat

Tarkka-ampujakilta ry järjestää Reserviläisurheiluliiton tarkka-ammunnan SM-kisat Pahkajärven ampuma-alueella Kouvolassa, 25.-27.8.2017.

Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton tarkka-ammuntakilpailujen sääntöjä. Kahden tai kolmen hengen tarkka-ampujapartioittain suoritettavassa kilpailussa mitataan taistelukentän sotilastarkka-ammunnalta vaatimia käytännön taitoja.

Kisan tiedustelupainotteinen teema on: havaitse – tunnista – toimi. Tiedusteluun soveltuva taisteluvarustus päällä tuntemattomille etäisyyksille suoritettavat toiminnalliset ammunnat, sekä partion osaamista mittaavat tehtävät ovat ajoittain fyysisesti ja henkisesti erittäin kuormittavia. Ulkomaan kansalaisen on mahdollisuus osallistua kilpailuun, suomenmestaruudesta kilpailevan partion jokaisen jäsenen tulee kuitenkin olla Suomen kansalainen.

Kilpailun tukijoina toimivat Karjalan Prikaati, Reserviläisurheiluliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kouvolan koulutuspaikka.

Kilpailun ilmoittautuminen 15.6.2017 mennessä osoitteesta: www.mpk.fi
kurssin nimi: Tarkka-ammunnan SM-kisat (Simo Häyhä), kilpailijat

Tarkat kilpailutiedot, sekä kisajohdon ja konkareiden vinkit: www.takilta.fi/keskustelu
Kilpailun johto, sponsorointi ja tiedotus: hayha@takilta.fi


ILMOITTAUTUMINEN
Lue kilpailukutsu, säännöt ja ohjeet läpi ennen ilmoittautumista!
Kilpailu järjestetään Puolustusvoimien alueella Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kurssina. Puolustusvoimilla on oikeus vaikuttaa alueelle pääsevän henkilöstön valintaan.

Kilpailun järjestäjä valitsee osallistujat SM-kisassa käytössä olevan ranking-pisteytyksen perusteella.
1. Vuonna 2012 ja sen jälkeen ansaitut ranking-pisteet

• Ranking-pisteet ovat henkilökohtaisia.
• Valinta tehdään ensisijaisesti partion suurimman pistemäärän omaavan henkilön pisteiden perusteella.
• Häyhä-kisojen sijoituksista 1-10 saa pisteitä 10:stä 1:een / vuosi (1. sija = 10 pistettä, 2.sija = 9 pistettä, 3.sija = 8 pistettä, jne.)
• Häyhä-kisojen toimitsijana oleminen: 5 pistettä / vuosi
• Kilpailun johtajana, ratamestarina, varajohtajana, sekä teknisenä asiantuntijana toimiminen: 10 pistettä / vuosi.
• Tasapisteissä ratkaisee arpa.

2. Suora kilpailuoikeus

• Vuoden 2016 Häyhä -kilpailun 1. sija.
• Vuoden 2016 Häyhä -kilpailun johtajan tai varajohtajan tehtävät.

3. FinnSniper-kiintiö
FinnSniper 2016 -kilpailun kolme (3) parasta partiota saavat halutessaan suoran kilpailuoikeuden Häyhään.

4. Ensikertalaiskiintiö (enintään 5 partiota) ja muut valinnat
Valinta tapahtuu kilpailun johdon harkinnan mukaan. Kilpailun ammuntatehtävät ovat haastavia ja ne vaativat rutinoitua aseenkäsittelyä. Varaudu osoittamaan turvallisen aseenkäsittelyn (mm. turvallisen ampujan kortti, tms.) ja tarkka-ammunnan perusteiden, sekä muiden sotilaallisten perustaitojen hallinta: tällaisia ovat muun muassa MPK:n kurssisuoritukset tms.

5. Jokainen partion jäsen toimittaa MPK:n järjestelmään ilmoittautumisen lisäksi seuraavat tiedot osoitteeseen hayha@takilta.fi:
• Etu- ja sukunimi
• Kilpailupartion jäsenten nimet
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• Syntymäaika
• Aiempi kokemus Häyhästä (ranking; ks. ohjeet yllä)
• Alustavat tiedot kilpailukalustosta
- Pääaseen valmistaja ja tyyppi, kaliiperi, pääaseen luoti, patruunan valmistaja (itseladattu / tehtaan merkki ja malli)
- Tukiaseen valmistaja ja tyyppi, tukiaseen kaliiperi, tukiaseen luoti, patruunan valmistaja (itseladattu / tehtaan merkki ja malli)
- Optiikat: Laser-etäisyysmittarin valmistaja ja tyyppi, aseiden optiikan valmistaja ja tyyppi.

6. Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 50 € / kilpailija = 100 € / 2 hengen partio, tai 150 € / 3 hengen partio. Maksu maksetaan MPK:n lähettämän kilpailuun hyväksymisviestin mukana tulevien ohjeiden mukaan. Lasku saapuu mahdollisesti vasta pari viikkoa ennen kilpailua.

7. Päätökset kilpailuun hyväksymisestä
Päätökset kilpailuun hyväksymisestä lähetetään kilpailijoiden sähköposteihin kesäkuun loppuun mennessä.
Jos kilpailuun ilmoittautunut ei pääse osallistumaan kilpailuun, täytyy hänen ilmoittaa asiasta välittömästi kilpailun johdolle. MPK varaa oikeuden harkita osallistumismaksun palautuksen tapauskohtaisesti. Kilpailuun hyväksytyt partiot saavat pari viikkoa ennen kilpailua ylimääräisen kilpailuohjeen, jossa tarkennetaan kilpailun käytännön asioita.SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Reserviläisurheiluliiton sääntöjä
• Mestaruuskilpailujen yleissääntö: https://resul.fi/saannot/mestaruuskilpa ... issaannot/
• Ammuntojen lajisäännöt: https://resul.fi/saannot/maastokilpailut/
• Tarkka-ammuntakilpailujen sääntö: https://resul.fi/saannot/maastokilpailu ... a-ammunta/

Edellisten lisäksi noudatetaan tässä viestiketjussa julkaistuja kisajohdon (LSa, MiJo) antamia ohjeita ja täsmennyksiä.

A. Vuonna 2017 kilpailu järjestetään kahden ja kolmen hengen tarkka-ampujapartioille.
Rastitehtävissä ei kiinnitetä huomiota partion jäsenmäärään, vaan partioille annetaan tehtävät, joiden toteutuksen partio jakaa keskenään. Partion jokaisen jäsenen on oltava jokaisella rastilla läsnä ja osallistuttava tehtävien toteutukseen, alusta loppuun saakka.
Partion kisa keskeytyy, mikäli partiokoko laskee loukkaantumisen, sairastumisen tms. vuoksi yhteen. Kolmen hengen partiokoon laskiessa kahteen, partiolla on mahdollisuus jatkaa kisaa, mutta partiolle määrätään esim. pistemenetys tai ylimääräinen evakuointitehtävä – ratkaisu täsmentyy ennen kisoja.

B. Annettuja turvamääräyksiä ja ohjeita on noudatettava.
Kilpailun tuomaristo tai johto voivat hylätä partion suorituksen tai sulkea kilpailusta, mikäli turvamääräyksiä tai annettuja ohjeita rikotaan tai aiheutetaan vaaraa/vahinkoa muille. Hylättyä suoritusta ei uusita ja kilpailusta suljetun partion pisteitä ei lasketa.

C. Kilpailijoilta edellytetään Reserviläisurheiluliiton ampumaharrastusvakuutus, SAL:n vastaavan turvan antava vakuutus tai muu vastaava vakuutus.
Kilpailuorganisaatio ei vakuuta kilpailijoita. Kilpailijoiden tulee esittää vakuutuksesta tosite tai allekirjoituksin vakuuttaa omaavansa kyseisen ammuntaharrastusvakuutuksen.

D. Partion kaikki aseet ja patruunat ovat partion kaikkien kisaajien vastuulla ja käytettävissä.
Aseistus on jaettava tasaisesti, pelkän pistoolin / pistoolien kantaminen ei ole sallittua. Partio voi vaihtaa aseita keskenään rastien välillä, sekä tarvittaessa myös rastin aikana. Rastin aikana vaihdettaessa aseen on oltava vaihdon ajan varmistettu tai tyhjä, sekä suunnattuna turvallisesti ampumasektoriin.

E. Ase- ja patruunarajoitteet
Sarjatulen käyttö on turvallisuussyistä kielletty. Kilpailun maksimikaliiperi on varoteknisistä syistä 338 LM.

F. Ase ladataan vasta rastituomarin käskystä.
Ladattujen aseiden on oltava suunnattuna ampumasektoriksi merkittyyn suuntaan. Sormea ei pidetä liipaisimella muutoin kuin tähdättäessä ja ammuttaessa maalia.

G. Aseen kanssa liikkuminen rastin aikana
Rastin tuliasemien välillä liikkuessa ase on varmistettava tai tyhjennettävä ennen uuteen tuliasemaan siirtymistä. Lisäksi rastien aikana liikuttaessa aseen on osoitettava ampumasektoriksi merkityssä suunnassa etuviistoon kohti maata.

H. Ladattua asetta ei voi vetää perässä, kantaa selässä, koteloida tai pussittaa.
Mikäli asetta vedetään perässä dragbagissa, köyden, ampumahihnan tai vastaavan varassa, sen on oltava lataamaton. Lataamattomana kotelointi koskee myös pistoolia, sen kanssa eri asennoissa toimiessa piippusuunta on hankala pitää turvallisena, esimerkkinä makuuasento.

I. Patruunapesässä ei saa olla patruunoita, eikä aseeseen saa kiinnittää lipastettua lipasta ammuntojen välillä.
Ammunnan päätyttyä rastituomari käskee irrottaa lippaan ja tarkistaa patruunapesän. Mikäli aseeseen halutaan kiinnittää tyhjä lipas, tuomari valvoo, että lipas on tyhjä. Lopullinen vastuu siitä, että patruunapesässä ja aseessa kiinni olevassa lippaassa ei ole patruunoita, on kuitenkin kilpailijalla itsellään. Patruunoita sisältävät lippaat säilytetään kantolaitteissa tai taskuissa.

J. Partion kaikilla jäsenillä tulee olla ase välittömästi saatavilla koko kilpailun ajan.
Pääaseen tulee olla kannossa joko käsissä tai vartalon etupuolella hihnasta roikkuen. Mikäli tästä poiketaan, kilpailijalla tulee olla käytössään tukiase (Katso kohta K).

K. Kilpailijalla on oltava käytössään tukiase, mikäli
• Pääasetta kuljetetaan asepussissa, aserepussa, rinkassa tms. kantolaitteessa
• Pääasetta kuljetetaan selässä valjaan tai hihnan tms. avulla
• Pääasetta vedetään perässä köyden tai muun vastaavan kanssa
• Pääase luovutetaan tehtävän aikana hetkeksikin partion toiselle jäsenelle.
• Edellä mainituissa tilanteissa tukiaseen on oltava kädessä tai kotelossa, josta se on nopeasti vedettävissä esille. Tukiaseen mahdollisen kotelon turvallinen ja nopea käytettävyys on esitettävä ennen kilpailun alkua kilpailun johdolle hyväksymistä varten.

L. Säännöissä mainitun lisäksi partion jokaiselta jäseneltä vaadittava taisteluvarustus
• Ase ja ampumatarvikkeet
• Kuulonsuojaus (aktiivikuulonsuojaimet suotavat).
• Ensihoitosarja: sis. vähintään avaruuslakana, kiristysside ja paineside. Suosituksena Erikoisjääkärin (pieni) tai taistelupelastajan ensihoitosarja. Lisäksi jokaisella osallistujalla on oltava valmius hoitaa itse pienet naarmut, päänsäryt sekä taito henkeä pelastavan ensiavun antamiseen.
• Juomavesi, vähintään 2 litraa. Vettä saa käyttää normaalina juomavetenä, sen pois kaataminen painon vähentämiseksi ei kuitenkaan ole sallittua. Alueella on vedentäydennyspaikkoja.
• Kompassi
• Matkapuhelin. Toimii turvavälineenä. Puhelimeen on suositeltavaa ladata 112 Suomi -sovellus.
• Valaisin
• Muistiinpanovälineet
• Puukko
• Tulentekovälineet
Edellä mainittujen varusteiden käyttötarvetta ei ohjeisteta kisan aikana, niiden käyttötilanteiden ymmärtäminen rastien suorituksessa ja oman toiminnan tukena on kilpailijan omalla vastuulla.
Kisan järjestäjä suosittelee vahvasti käyttämään taistelukentälle suunniteltua ja soveltuvaa varustusta, turvallisuuden vaarantavat varustetapaturmat ovat B-kohdan mukaan riittävä peruste hylätä partion suoritus tai sulkea kilpailusta.

Suositus: Vähintään niska-/hartiaseudun muodon hajottava olosuhteisiin sopiva naamiovarustus.

M. Partio huoltaa itse itsensä
Partiolta on löydyttävä kilpailun aikana tarvitsemat yöpymisvälineet, ruoka ja ruuanlaittovälineet. Kisajohto suosittelee panostamaan yölepoon ja ravintoon kunnolla, jotta partio kykenee toimimaan haluamallaan osaamistasolla ja suoritusten turvallisuusriskit pysyvät vähäisinä. Huonosti syönyt ja levännyt tarkka-ampuja on partiolleen hidaste.

N. Partio kantaa varusteensa mukana koko kilpailun ajan.
Jos tehtävän alku ja loppu ovat samassa paikassa, partiolla on mahdollisuus jättää tehtävän kannalta tarpeettomia varusteita ja aseita tuliaseman taakse. Tehtävien alussa ei kerrota tarvittavaa varustusta, joten varusteiden taakse jättäminen tapahtuu partion omalla riskillä.
Varmista varusteiden saatavuus, sekä mukana pysyminen huolellisesti!

O. Esimerkkejä sallituista varusteista
- Valonvahvistin
- Silmäturvallinen laser-etäisyysmittari (osalla tehtävistä voi olla laserin käytön havaitsevaa tekniikkaa – laserin käytön paljastuminen vähentää tehtävän pisteitä).
- Silmäturvallinen, aseeseen kiinnitettävä maalinosoitus-laser (osalla tehtävistä voi olla laserin käytön havaitsevaa tekniikkaa – laserin käytön paljastuminen vähentää tehtävän pisteitä).
- GPS (käyttö rajoitettu osalla tehtävistä)
- Ryhmäradio tai vastaava (osalla tehtävistä voi olla radion käytön havaitsevaa tekniikkaa – radion käytön paljastuminen vähentää tehtävän pisteitä).
- Kulma- ja optiseen mittaukseen perustuvat laitteet
Laserin silmäturvallisuus on kyettävä osoittamaan asianmukaisesti.

P. Kielletyt varusteet
- Lämpötähystin / -kamera
- Ammattitason maalinpaikannuslaitteet (Esim. MPL 15)
- Kisajärjestäjien radiopuhelinliikenteen seurannan mahdollistavat laitteet
- Nelikopterit, dronet, autot yms. kauko-ohjattavat tai itseohjautuvat laitteet

Q. Kilpailussa kuvaaminen
Kuvaaminen on sovittava kilpailun järjestäjän kanssa etukäteen. Kaikki kilpailussa kuvattava materiaali on toimitettava kilpailun järjestäjälle maksutta, täydellä oikeudella käyttää materiaalia vapaasti Häyhä-kilpailun mainonnassa, sekä kilpailijoille, toimitsijoille, Reserviläisurheiluliitolle ja sponsoreille jaettavassa materiaalissa, ja Tarkka-ampujakillan, Puolustusvoimien ja MPK:n koulutusmateriaaleissa.

R. Tiedustelupainotteisen kilpailun teemana on havaitse – tunnista – toimi.
Kilpailussa menestyminen edellyttää partiolta mm. seuravia rutiineja: toimintaympäristön jatkuva havainnointi, optisten tähystysvälineiden käyttö, kohteen paikantaminen, havaintojen kirjaaminen, annettujen ohjeiden ja aikamääreiden tinkimätön toteutus.

S. Sotilaan perusosaamista mittaavien tehtävien arviointi pohjautuu Taistelijan opas 2013 -kirjan sisältöön.
Ladattavissa: http://puolustusvoimat.fi/asiointi/aine ... -ja-oppaat
Tilattavissa: http://pv.juvenesprint.fi/fi/641/t_2646OHJEITA

2017 kilpailuohjeet

Aikataulu
Kilpailijoiden ilmoittautuminen aukeaa perjantaina 25.8. kello 17.00 ja päättyy kello 18.00. Autoille/ muuhun tukeutumispisteeseen ei pääse tämän jälkeen hakemaan varusteita tms. Kilpailu alkaa perjantaina 25.8.2016 kello 19.00, ja päättyy 27.8.2016 noin kello 12.00. Kilpailupaikalla ei ole kohdistusmahdollisuutta.

Ammuntaan liittyvät suositukset
Ampumaetäisyydet vaihtelevat lähikontaktista aina 1300 metriin asti. Painopiste tulee olemaan 300 – 800 m matkoilla. Osumaa ensimmäisellä laukauksella tullaan painottamaan pisteytyksessä, osassa tehtävistä laukausmäärä voi kuitenkin olla rajoittamaton.
Ampuma-asento on vapaa, tuliasema kuitenkin käytännössä pakottaa käyttämään vaihtelevia ampuma- ja tähystysasentoja. Joillain rasteilla asentoa voi käytännössä joutua vaihtamaan kesken suorituksen. On suositeltavaa ottaa edellinen huomioon sekä tukiratkaisuissa että etukäteisharjoittelussa.
Maksimilaukausmäärä voi olla yli 100 patruunaa per kilpailija.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.


(Korjattu Ilmoittautuminen-listan numerointi. / LSa 17.6.-17)

(Muutettu osallistumismaksu. /LSa 21.8.-17)

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Fri Aug 04, 2017 6:31 pm

Pari vinkkiä:
Suosittelen pohtimaan partion toimintaa tilanteeseen, jossa samanaikaista ammuntaa tarvitaan useammasta, kuin yhdestä aseesta. Koskee niin useamman maalin tilannetta, kuin tulenavausta.

Tehtävät tulevat sisältämään mm. samanaikaista ampumista ja kohteen tuntomerkkien havainnointia.

Kohteen paikannus kannattaa kerrata.

Näillä näkymin kisa sisältää vesistön ylityksen.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Fri Aug 04, 2017 6:35 pm

Lisätään vielä aikapaine. Sitä on lähes jokaisessa ammunnassa.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Tue Aug 08, 2017 7:39 pm

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan noin 70 laukauksen osuminen riittää / partio. Mukana on tehtäviä, joissa ensimmäisellä osuminen ei ole itsestään selvää, joten reserviä kannattaa olla kunnolla. Pistooliin ei tarvita patruunoita, lähimaalit ovat muutenkin aika vähissä.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Sat Aug 12, 2017 9:32 am

Kävelyä tulee reilusti. Suosittelen jättämään ylimääräiset tavarat pois, rakkolaastari ei ole ylimääräinen.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Sun Aug 20, 2017 7:16 pm

Liikkuvan maalin laite lähti ikävä kyllä huoltoon ja innostuin katsomaan rasteja tarkemmin. Kaksi maalia tuli lisää, rastipaikan siirron takia kävelystä jäi muutama kilometri pois, vesistönylityksen tarve riippuu partiosta ja jos näin tekevät, hoitavat homman itsenäisesti, ammunnoista tein aggressiivisempia - aikapaine on kova ja ensimmäisen osuman merkitys nousi.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Wed Aug 23, 2017 2:34 pm

Tulovinkki: Ajatte Pahkajärventietä ampumakenttäalueen puomille ja siitä sisään, opasteita seuraten.

User avatar
LSa
Killan puheenjohtaja
Posts: 1287
Joined: Sat Dec 31, 2005 1:13 am

Re: HÄYHÄ 2017 VIRALLISET OHJEET

Post by LSa » Wed Aug 23, 2017 2:35 pm

Varmistakaa, että vakuutukset on kunnossa.

Locked