Santahaminan ratavuorot 2017

TA-Killan ampumaratavuorot. Vuorot on pääasiassa tarkoitettu vain killan jäsenille.
TKN
Posts: 12
Joined: Mon Sep 26, 2016 11:00 am

Santahaminan ratavuorot 2017

Post by TKN » Tue Mar 07, 2017 12:33 pm

Onkohan kellään mitään tietoa tämän kevään ratavuoroista Santahaminaan? Siis sellaisista, jonne Killan jäsenenä pääsisi. Kiväärin lisäksi kiinnostaisi pistoolikin.

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2016

Post by JoPo » Tue Mar 07, 2017 12:54 pm

HVA:n kalenteriin on maaliskuulle merkitty 150 ja 300 m ratavuoroja, mutta en ole saanut varmistusta, että ne olisivat myös poolin vuoroja. Siksi en niitä ole vielä ilmoittanut.

Tää ei nyt mene niinku Strömsössä... :neutral:

HJu
Chairborne rating
Chairborne rating
Posts: 5689
Joined: Thu May 13, 2004 6:37 pm
Location: Pk-seutu

Re: Santahaminan ratavuorot 2016

Post by HJu » Tue Mar 07, 2017 2:36 pm

Killan jäsenille ei ainakaan aiemmin ole ollut pistoolivuoroja Santiksessa.
Terveisin,

HJu

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2016

Post by JoPo » Sun Mar 12, 2017 1:05 pm

TKN wrote:Kiväärin lisäksi kiinnostaisi pistoolikin.
Pistoolilla pääsee ampumaan Luolassa
HJu wrote:Killan jäsenille ei ainakaan aiemmin ole ollut pistoolivuoroja Santiksessa.
Totta, eikä niitä ole nytkään.

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by JoPo » Wed Mar 15, 2017 1:37 pm

Muutama poolin vuoro 300 metrille ilmestynyt nyt HVA:n kalenteriin, lisätty myös Killan kalenteriin.

la 18.03. klo 14:30 – 17:00
su 09.04. klo 14:30 – 17:00
su 30.04. klo 12:00 - 17:00

hj
Posts: 328
Joined: Sat Jul 10, 2004 5:21 pm

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by hj » Wed Mar 29, 2017 7:02 am

KaartJR tiedotti, että kaikki ratavuorot 26.4. ja 27.4. on peruttu melumittausten vuoksi.

hj

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by JoPo » Wed Mar 29, 2017 9:21 am

hj wrote:KaartJR tiedotti, että kaikki ratavuorot 26.4. ja 27.4. on peruttu melumittausten vuoksi.
Näille päivillehän ei poolin vuoroja onneksi ollut merkittykään 8)

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by JoPo » Sun Apr 02, 2017 12:39 pm

Koska poolin vuoroja on toistaiseksi nihkeesti, olen lisännyt kalenteriin myös HVA:n Practical-vuorot (ne eivät siis enää ole poolin vuoroja kuten viime vuonna). Kiltalaiset saavat ampua myös näillä vuoroilla, mutta huom!! Practicalin ehdoilla. He saattavat ampua myös 150 m ja 200 m matkoilta, jolloin meidän on tyytyminen tähän.

su 02.04. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 09.04. klo 14:30 – 17:00 Kivääripooli
ti 11.04. klo 17:00 – 21:00 Practical
to 13.04. klo 17:00 – 21:00 Practical
su 23.04. klo 12:00 – 17:00 Practical
la 29.04. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 30.04. klo 12:00 – 17:00 Kivääripooli
su 07.05. klo 12:00 – 17:00 Practical
la 13.05. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 14.05. klo 12:00 – 17:00 Practical
la 20.05. klo 12:00 – 17:00 Practical
ma 29.05. klo 17:00 – 21:00 Practical
la 03.06. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 04.06. klo 12:00 – 17:00 Practical
ti 06.06. klo 17:00 – 21:00 Practical
la 10.06. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 11.06. klo 12:00 – 17:00 Practical
su 18.06. klo 12:00 – 17:00 Practical

Vuorot löytyvät myös HVA:n kalenterista.

Jos joku löytää virheitä, saa ilmoittaa 8)

User avatar
JoPo
Site Admin
Posts: 687
Joined: Wed May 06, 2009 2:22 pm
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by JoPo » Tue Apr 04, 2017 9:57 am

Olen tänään saanut alla olevan tiedotteen HVA:n kautta. Osa tiedotuksesta ei varsinaisesti koske kiltalaisia, mutta tulkoot hela rimpsu...

Arvoisa vastaanottaja,

Santahaminassa uudet ampumaradat ovat olleet käytössä nyt muutaman viikon. Käyttöönottoon liittyen muistutamme seuraavista toiminnassa huomioitavista seikoista:

1. Ratoja hallinnoi ja ylläpitää Kaartin jääkärirykmentti, joka jakaa ampumaratavuorot koulutuspaikkojen jakokokousten (koskee vain rajattua joukkoa käyttäjistä) sekä outlook-sähköpostin kalenteriin tehtävien varausten perusteella. Outlookilla varauksia voivat tehdä PV:n lisäksi kaikki muut TUVE- verkossa olevat viranomaiset. Muiden osalta ratavaraukset tehdään ensisijaisesti lähettämällä sähköposti osoitteeseen resurssivaraukset.kaartjr@mil.fi ja toissijaisesti soittamalla koulutusosaston toimistosihteeri Arja Perimäelle (0299421728) ja tämän poissa ollessa kapteeni Ilkka Kuusistolle (0299421712). Lähtökohtaisesti varauksiin käytetään sähköpostia. Osastolla ei ole jatkuvaa päivystystä.
2. Ratoja saa käyttää ainoastaan varatuilla vuorolla. Tyhjä rata ei tarkoita että se on vapaasti käytössä, vuoron on oltava varattu ja hyväksytty. Vuoron varaajan yhteystiedot on ilmettävä varauksesta, ilman yhteystietoja olevia varauksia ei käsitellä. Kaartin jääkärirykmentti pidättää oikeuden varausten muutoksiin ja perumisiin. Muutoksista ilmoitetaan ratojen varaajille.
3. Käyttäjä ilmoittaa mikäli vuoro peruuntuu. Mikäli et ole varma onko varauksesi varmasti käsitelty, ota yhteys kohdassa 1 mainittuihin tahoihin. Epäselvyyksissä toimi samoin.
4. Ratojen jaossa noudatetaan seuraavaa priorisointijärjestystä:
a. Kaartin jääkärirykmentti sekä muut PV:n joukot, osastot ja laitokset
b. MPK ry:n koulutus- ja ampumatoiminta
c. Muut viranomaiset (Poliisi, RVL, Tulli)
d. Reserviläisjärjestöt (Kansallisiin liittoihin kuten RUL kuuluvat)
e. Muut ampumaseurat ja järjestöt (Vain hallintoyksikön kanssa sopimuksen tehneet seurat. Mikäli seuralla ei ole voimassa olevaa sopimusta, ei ratoja saa käyttää. Seuran oltava rekisteröity yhdistys vast. Puolustusvoimat ei tee sopimuksia yksityishenkilöiden tai epävirallisten kerhojen kanssa).
5. Ratojen käytöstä (koskee myös muuta toimintaa Santahaminassa)
a. Käyttäjän on perehdyttävä Santahaminan johtosääntöön. Johtosääntö uudistuu tämän kevään aikana. Asiasta tiedotetaan heti uuden johtosäännön astuttua voimaan, siihen saakka noudatetaan vuoden 2015 johtosääntöä (pl. varaaminen outlook-järjestelmässä). Erityinen huomio on kiinnitettävä toimintaan asekäsittelyradoilla. On ilmennyt, ettei toiminta ole ollut radoilta ja johtosäännöstä löytyvän ohjeistuksen mukaista vaan esimerkiksi maaleja on aseteltu määräysten vastaisesti ympäri rataa. Asioita jälkikäteen selvitettäessä ”En tiennyt” ei kelpaa vastaukseksi. Jos et tiedä miten toimia, ota selvää. Jos et vaivaudu ottamaan selvää, pysy poissa.
b. Asekäsittelyradalla 2 (TIRA 2) ammuntoja saavat järjestää ainoastaan puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluvat, radan käyttöön perehdytetyt henkilöt. Koulutusosasto perehdyttää tarvittaessa mm. uudet työntekijät radan käyttöön.
c. Käyttäjä vastaa hylsyjen keräämisestä sekä hiekan poistamisesta katoksista. Hylsyt kerätään kivääriradoilla ampumakatosten lisäksi niiden etupuolelta sekä välivalleilta. Pistooliradalla hylsyt kerätään koko radan alueelta. Hylsyt toimitetaan maalilaitevarastolla olevaan keräyskatokseen.
d. Roskat roska-astioihin tai joukon mukana lajiteltavaksi. Ei puukehikoita tai metallisia ammuslaatikoita sekajätteeseen, hylsyistä puhumattakaan. Näille löytyy paikka Santahaminan korjaamon vieressä sijaitsevan jätealueen jätelavoille. Paikalta löytyy lajitteluohjeet.
e. Käyttäjä merkkaa ammuntojen päätteeksi radalta löytyvään laukausseurantalomakkeeseen vaaditut tiedot.
f. Ampumaradoille kuten ei muuallekaan Santahaminaan tuoda, pystytetä, rakenneta tai varastoida mitään käyttäjän materiaalia tai laitteita ilman asianmukaista lupaa. Alueelta löytyvä sinne ilman lupaa toimitettu materiaali poistetaan Kaartin jääkärirykmentin toimesta, mikäli sen haltijaa ei tavoiteta.

Ampumatoiminta Santahaminassa on ympäristöluvan varaista. Lupa ja ammuntojen jatkuminen edellyttävät edellä mainittujen ohjeiden noudattamista. Käyttäjän on velvoitettu perehtymään alueen johtosääntöön sekä erillisiin määräyksiin. Mikäli ohjeistusta ei kyetä noudattamaan, voidaan toimintaa rajoittaa, kieltää kokonaan tai asettaa käyttäjä korvausvastuuseen. Pidetään siis jokainen osaltamme huoli siitä että ammunnat saarella jatkuvat myös tulevaisuudessa.

Muuta:
- Vanha MPKK:n vieressä oleva pistoolirata on poistettu käytöstä. Ammunta radalla on KIELLETTY.

Ystävällisin terveisin,

Kapt Timo Komulainen
Apulaisosastopäällikkö
Koulutusosasto
Kaartin Jääkärirykmentti
0299 421 701
timo.t.komulainen@mil.fi

Anttari
Posts: 280
Joined: Sun Apr 24, 2016 3:40 pm
Location: Helsinki
Contact:

Re: Santahaminan ratavuorot 2017

Post by Anttari » Sat Jun 17, 2017 2:22 pm

---
Last edited by Anttari on Sat Jul 15, 2017 5:50 am, edited 1 time in total.
Coast Artillery is Steel!

Post Reply