Tarkka-ampujakilta Ry

Kartta: GoogleMaps

Ratavuorot: Kalenteri

Tarkemmat tiedot: Pirkkalan Lennoston vuorot 2018

Radat jäävät puomista sisään ajettaessa vasemmalle puolelle, järjestyksessä pistoolirata, 150 m RK-rata, 300 m kiväärirata, liikkuvan maalin rata.

Avain puomiin ja näyttösuojaan kuitataan lennoston pääportilta. Avaimen saa kuitattua vain ammunnan valvojaksi nimetty henkilö, jonka nimi löytyy portilla olevasta listasta. Ilman valvojan läsnäoloa radalla ei saa ampua. Muista pitää dokumentit mukanasi, niitä voi joutua esittelemään.

Liikkuvalla radalla ammutaan sovellettuja ammuntoja, joissa ampujalta velvoitetaan jäsenkorttia, sra-korttia sekä voimassa olevaa vakuutusta. Ammunnan valvoja vastaa tarkastamisesta. Ampua voi pistoolilla, kiväärillä sekä haulikolla. Noudatetaan alueen johtosääntöä.

Radoilla pätevät kaikki PVn ratojen yleiset varomääräykset, alueen johtosääntö ja lisäksi erityishuomio:

- Ampuminen on keskeytettävä ilma-aluksen ollessa etuvaara-alueella. (Pienkoneiden laskeutumiskiidon lähestyminen kulkee radan suuntaisesti).

- Maaleina saa käyttää vain taululaitteisiin kiinnitettyjä paperisia/pahvisia maaleja (kimmokeriski lentokoneiden ja alueella sijaitsevan tutkan vuoksi minimoitu). Käytetään omia tauluja. Huolehditaan myös, ettei alueelle jää käytön jälkeen roskia.

Ratoja on varattu yhteisvuoroin TA-killan käyttöön eli muitakin yhdistyksiä vuorolla saattaa olla. Tämä tulee huomioida erityisesti liikkuvalla radalla. 

Vuoroja ei ole tälle kaudelle (ainakaan vielä) sovittu jaettavaksi kuten edellisinä vuosina, joten törmäyksiä saattaa tulla. Tällöin edetään avaimen kuitanneen ja senhetkisen ammunnanvalvojan ehdoilla.

Ampujat ja ammutut laukausmäärät kirjataan ylös, ne ilmoitetaan ammunnan päätyttyä ammunnan valvojalle, joka kirjaa ne edelleen johtosäännön ja erillisohjeen mukaisesti eteenpäin.

 

Yhteistyökumppanit